12 YIL ZORUNLU EĞİTİM, 4+4+4 SORULAR – CEVAPLAR

I- GENEL SORULAR
SORU 1: Bu yasal değişikliğe neden gerek duyuldu?,
SORU 2: Bu düzenleme ile şimdi durum ne olmuştur?,
SORU 3: Bu yeni düzenleme nasıl çalışacak?,
SORU 4: Bu sistemi neden 4+4+4 diye ayırıp tanımladınız?,
SORU 5: Bu Kanun yeterince tartışıldı mı?,
SORU 6: Böylesine kapsamlı bir düzenleme niçin Hükümet tasarısı olarak değil,
de teklif şeklinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunuldu?,
SORU 7: Niçin medya ve sivil toplum örgütleri bu konuya bu kadar olumsuz
yaklaşıyorlar?,
SORU 8: Bu yeni sistem 2012 Eylül ayında uygulanacak mı?,
II- YAŞLA İLGİLİ SORULAR
SORU 9: Okul öncesi eğitim hangi yaşta başlayacak?,
SORU 10: Zorunlu eğitime (ilkokula) başlama yaşı ne olacak?,
SORU 11: 2007 doğumlu bir çocuğun ailesi birinci sınıfa değil de anaokuluna
çocuğunu vermek isterse ne olacak?,
SORU 12: İlkokula kayıt nasıl yapılacak?,
SORU 13: Çocuklar daha erken yaşta okula başlayınca, yapılan eğitim onun
için daha ağır kalmayacak mı?,
III- OKUL ÖNCESİ İLE İLGİLİ SORULAR,
SORU 14: Okul öncesi eğitim nasıl uygulanacak?,
IV- GEÇİŞ SİSTEMİ İLE İLGİLİ SORULAR,
SORU 15: İlkokullardan ortaokullara kayıt nasıl olacak?,
SORU 16: Ortaokullara sınavla mı geçilecek?,
SORU 17: Ortaokul ara sınıflarından (6, 7 ve 8) imam hatip okullarına geçiş
olacak mı?,
SORU 18: 2011 – 2012 eğitim – öğretim yılında 8. sınıf öğrencileri liselere nasıl
geçecek?,
SORU 19: Bu sistem özel okullara giriş konusunu değiştirecek mi? Üsküdar
Amerikan, Avusturya Lisesi gibi okullar ortaokul bölümlerini tekrar
açabilecekler mi?,
SORU 20: İstanbul Erkek, Galatasaray gibi okullara öğrenci geçişi nasıl olacak?,
SORU 21: Seviye Belirleme Sınavlarına (SBS) devam edilecek mi?,
SORU 22: Bu sistem lise ve üniversite giriş sınavlarında nasıl değişiklikler
getirecek?,
6
V- MESLEKİ/TEKNİK EĞİTİM VE YÖNLENDİRME İLE İLGİLİ SORULAR
SORU 23: Yeni düzenlemede ilk 4 sınıftan sonra mesleklere yönlendirme
olacak mı?,
SORU 24: Mesleki ve teknik eğitime öğrenciler ne zaman başlayacak?,
VI- PROGRAMLA/MÜFREDATLA İLGİLİ SORULAR
SORU 25: Yeni düzenleme için programlar değişecek mi?,
SORU 26: Yeni düzenlemede program nasıl olacak?,
VII- SEÇMELİ DERSLERLE İLGİLİ SORULAR
SORU 27: Seçmeli ders ilkokullarda uygulanacak mı?,
SORU 28: Seçmeli dersler hangi kademede başlayacak?,
SORU 29: Yabancı okullar, örneğin Fransız Lisesi din eğitimini içeren seçmeli
dersleri almak isterse nasıl yapılacak? Kuran-ı Kerim ve Arapça derslerini
isterlerse bu okullar alabilecek mi?,
SORU 30: Azınlık okullarında Kur’an-ı Kerim ve Hz. Peygamberin Hayatı dersi
olacak mı? Farklı dinlere mensup öğrenciler kendi dinlerini mi okullarda
öğrenecekler?,
SORU 31: Yeni eğitim sisteminde (özellikle seçmeli dersler belirlenirken),
toplumsal talepler dikkate alınacak mı? Örneğin, ilkokul öğrencilerine din
eğitimi imkânı sağlanması hususu veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi, 1.
sınıftan itibaren müfredatta yer alacak mı? Ayrıca, farklı din ve mezheplere
göre seçmeli dersler sunulacak mı? Türkiye’de konuşulan dillerin öğretimi
talepleri de dikkate alınacak mı?,
VIII- ÖĞRETMENLERLE İLGİLİ SORULAR
SORU 32: Anaokulu öğretmenleri 1. sınıflarda görev alacak mı?,
SORU 33: 5. sınıf öğretmenleri ne olacak?,
SORU 34: Ortaokullarda sınıf öğretmenleri görev alacak mı?,
SORU 35: Din eğitiminin oluşturacağı personel ihtiyacı nasıl karşılanacak?,
IX- HAZIRLIK SINIFI İLE İLGİLİ SORULAR
SORU 36: İlkokuldan sonra özel okullar isterse hazırlık sınıfı açabilecek mi?,
X- FİZİKİ YAPI, ORTAOKULLAR VE OKULLARIN YÖNETİMİ İLE İLGİLİ SORULAR
SORU 37: Yönetim kadrosu nasıl şekillenecek?,
SORU 38: Aynı okul binası farklı okul seviyelerince kullanıldığında yönetim
nasıl oluşturulacaktır?,
SORU 39: Aynı okul binasında ilkokulla ortaokul ya da ortaokulla lise
uygulaması nasıl olacak?,
7
SORU 40: Galatasaray, İstanbul Erkek Lisesi, Fen Liselerinin ortaokulları
açılacak mı?,
SORU 41: Mevcut okulların fiziki yapısında bir düzenleme yapılacak mı?,
XI- ÇEŞLİTLİ SORULAR
SORU 42: Kur’an-ı Kerim dersinde kıyafetler nasıl olacak?,
SORU 43: Ortaokullardan sonra Açık Lise uygulaması nasıl olacak?,
SORU 44: Yatılı ilköğretim okullarında hangi öğrenciler okuyacak?,
SORU 45: Birleştirilmiş sınıf uygulamaları hangi kademede uygulanacak?,
SORU 46: Taşımalı eğitim devam edecek mi?,
SORU 47: Taşımalı eğitim liseleri de kapsayacak mı?,
SORU 48: İmam hatip okulları ile 4+4+4 konusunun bağlantısı nedir?,
SORU 49: İmam-hatip ortaokulları nasıl kurulacak?,
SORU 50: Karma eğitim devam edecek mi?,
SORU 51: Devam zorunluluğu nasıl olacak?,
SORU 52: Her kademede diploma verilecek mi?,
SORU 53: Yeni düzenlemede ikili öğretime devam edilecek mi?,
SORU 54: Bütün liseler Anadolu Lisesine mi dönüştürülecek?,
SORU 55: Bu sistem nedeniyle kız çocuklarının erken evliliğinin yeniden
gündeme geleceği ve artacağı yönünde de çok tartışma yapıldı. Bu sistem kız
çocuklarının erken yaşta evlenmelerine imkân veriyor mu?,
SORU 56: Kız çocuklarına yönelik ileri sürülen iddiaların bir benzeri de bu
sistemin çocuk işçiliğini yaygınlaştıracağı yönünde gündeme getirildi. Bu
sonucun meydana gelmesi mümkün mü?,
SORU 57: 12 yıllık zorunlu eğitim FATİH Projesini nasıl etkileyecek?,
SORU 58: FATİH Projesi ile ilgili ihalelerin Kamu İhale Kanunu kapsamı dışına
çıkarılmasının yolsuzlukla ilgisi nedir?

Okumaya devam et